Slovenija

Slovenija

Slovenija

Mala država v osrčju stare celine se lahko pohvali z raznolikostjo naravnih lepot. Gore, gozdovi, bistre reke, zasanjana jezera, kraške jame so danosti, kmetije in z vinsko trto zasajeni griči pa najlepša primera kulturne krajine ter pričevalca marljivosti in navezanosti ljudi na zemljo.

Brda

Brda

Brda

Najbolj zahodni slovenski vinorodni okoliš je kot žepek gričev med predalpskim hribovjem in Furlansko nižino. Skromna tla, bogata z minerali, mešanje gorskega zraka z morskim in smotrna izbira najprimernejših leg botrujejo pridelovanju široke palete vin najvišje kakovosti.

Višnjevik

Višnjevik

Zagotovo je moral biti trden razlog, da je bila najstarejša graščina na območju Brd prav v Višnjeviku. V njej so stanovali zemljiški gospodi Rittersberg, katerim kraj dolguje zahvalo, da se lahko ponaša kot rojstni kraj rebule, omenjene v kupoprodajni pogodbi iz leta 1336.