Naziv aktivnosti:
Tehnološka posodobitev vinske kleti iz naslova podukrepa 4.2.
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2021 za kmetije

Povzetek
Naša kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup barique sodov, pralca sodov in viličarja. S tem bomo povečali produktivnost kleti in ustvarili optimalne pogoje za staranje vin v hrastovih sodih in povečanje kvalitete naših vin. Naložba je bila nujna, zaradi potrebe večji produktivnosti kmetije in po povečevanju zalog staranih vin v hrastovih sodih, posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu in povečanje izvoza.

Glavne dejavnosti
V vinski kleti smo nabavili smo nove barique hrastove sode, pralec sodov in nov električni viličar.

Cilji
Povečanje produktivnosti predelave;
podaljšati staranja vina pri optimalni vlažnosti;
dvig kvalitete vina;
inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

Pričakovani rezultati
- Povečanje tržne proizvodnje vin zaradi povečanja kapacitete barique sodov;
- posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin
- izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin;
- povečanje izvoza;
- zmanjševane emisije TGP.Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
(www.program-podezelja.si).

Kontakt Erzetič

Naziv aktivnosti:
Tehnološka posodobitev vinske kleti iz naslova podukrepa 4.2.
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2020 za kmetije

Povzetek
Naša kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup nove pnevmatske stiskalnice, peristaltične črpalke, flotatorja, box palet in barique sodov. S tem bomo povečali produktivnost kleti in ustvarili optimalne pogoje za staranje vin v hrastovih sodih in povečanje kvalitete naših vin. Naložba je bila nujna, zaradi potrebe večji produktivnosti kmetije in po povečevanju zalog staranih vin v hrastovih sodih, posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu in povečanje izvoza.

Glavne dejavnosti
V vinski kleti smo nadomestili obstoječo pnevmatsko stiskalnico s tehnološko naprednejši in zmogljivejšo. Zamenjali smo tudi obstoječi zastareli flotator in persitaltično črpalko. Nabavili smo nove barique hrastove sode kapacitete 225l.

Cilji
Povečanje produktivnosti predelave;
podaljšati staranja vina pri optimalni vlažnosti;
dvig kvalitete vina;
inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

Pričakovani rezultati
Povečanje tržne proizvodnje vin zaradi povečanja kapacitete barique sodov;
posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin
izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin;
povečanje izvoza;
zmanjševane emisije TGP.Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
(www.program-podezelja.si).

Kontakt Erzetič

Viri sofinanciranja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo na kmetiji in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020:
- Ekološko kmetovanje
- Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)
- Območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD)
- Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015
- Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2017
- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjena prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih
- Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2018 za kmetijeSpletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
(www.program-podezelja.si).

Kontakt Erzetič

Naziv aktivnosti:
Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Povzetek: Kmetija Erzetič je od leta 2012 vključena v preusmeritev v ekološko pridelavo grozdja (podukrep 11.1- Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja) ter od leta 2015 v ekološko pridelavo oljk (podukrep 11.2 – Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja).

Glavne aktivnosti: Kmetija Erzetič se obvezuje, da mora pri izvajanju obeh posameznih podukrepov (11.1 in 11.2) ves čas trajanja obveznosti izvajati podukrepa v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno, v času trajanja obveznosti mora najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja, vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo grozdja, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES.Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
(www.program-podezelja.si).

Kontakt Erzetič

Naziv aktivnosti:
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
(www.program-podezelja.si).

Kontakt Erzetič

Naziv aktivnosti:
Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
(ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
(www.program-podezelja.si).

Kontakt Erzetič

Naziv aktivnosti:
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015

Cilji: Spodbuditi razvoj kmetije Erzetič.

Pričakovani rezultati: Prispevek k spodbujanju razvoja kmetije Erzetič.

Povzetek: Kmetija Erzetič je leta 2015 prejela odločbo o odobritvi nepovratnih sredstev programa razvoja podeželja, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015.

Glavne aktivnosti: Kmetija Erzetič se obvezuje, da bo pri udejstvovanju dane pomoči povečala obseg proizvodnih kapacitet (nakup, najem kmetijskih zemljišč), prispevala k doseganju horizontalnega cilja inovacije (uvedba ali posodobitev informacijske tehnologije), prispevala k doseganju horizontalnega cilja okolja (uvedba ali posodobitev specializirane kmetijske mehanizacije in strojne opreme za ekološko kmetijstvo ter za kmetovanje na strmih terenih). Kmetija Erzetič se obvezuje tudi udeležbe na mednarodnih ali drugih izobraževanjih.Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
(www.program-podezelja.si).

Kontakt Erzetič

Naziv aktivnosti:
Tehnološka posodobitev vinske kleti iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2019 za kmetije

Cilji: Povečanje produktivnosti predelave, podaljšati staranja vina pri optimalni vlažnosti, dvig kvalitete vina, inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

Pričakovani rezultati: Povečanje tržne proizvodnje vin zaradi povečanja kapacitete barique sodov, posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin, povečanje izvoza, zmanjševane emisije TGP.

Povzetek: Naša kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup nove etiketirke in sistema za vlaženje prostora v katerem imamo nameščene barique sode. S tem bomo povečali produktivnost kleti in ustvarili optimalne pogoje za staranje vin v hrastovih sodih in povečanje kvalitete naših vin. Naložba je bila nujna, zaradi potrebe po povečevanju zalog staranih vin v hrastovih sodih, posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu in povečanje izvoza.

Glavne aktivnosti: V vinski kleti smo namestili sistem vlaženja barique hrastovih sodov in zamenjali staro etiketirko z novo, večje kapacitete in tehnološko bolj napredno.Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
(www.program-podezelja.si).

Kontakt Erzetič

Naziv aktivnosti:
Tehnološka posodobitev vinske kleti.
Podpora za kmetije za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2017 (podukrep 4.2).

Cilji: Povečanje kapacitete vinske kleti; posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov; podaljšati staranja vina; dvig kvalitete vina; inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

Pričakovani rezultati: povečanje tržne proizvodnje vin zaradi povečanja kapacitete barique sodov; posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin; izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin; povečanje izvoza;zmanjševane emisije TGP.

Povzetek: Naša kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup dodatnih barique sodov in kalupa za izdelavo novih steklenic posebne oblike iz serije vin amfora. S tem bomo povečali kapaciteto kleti za staranje vin v hrastovih sodih in povečali kvaliteto naših vin. Naložba je bila nujna, zaradi potrebe po povečevanju zalog staranih vin v hrastovih sodih, posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu. Kmetija ERZETIČ spada med najbolj razpoznavne in največje ponudnike vin s področja Goriških Brd. Kvaliteta vin temelji tako na skrbni naravni obdelavi vinogradov, kakor na napredni tehnologiji predelave grozdja v vino. Ker se zahteve trga vse bolj povečujejo, se temu ustrezno odzivamo z vse višjo kvaliteto vin. Višja kvalitete nam tudi omogoča širitev prodaje na tuje trge.

Glavne aktivnosti: V vinski kleti bomo namestili dodatne barique hrastove sode. Naročili bomo tudi izdelavo posebnega kalupa, ki nam bo služil za izdelavo steklenic iz serije amfora, po naročilu v steklarnah.Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
(www.program-podezelja.si).

Kontakt Erzetič

Naziv aktivnosti:
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjena prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih (podukrep 4.1)

Cilji: posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov; ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela; povečanje produktivnosti; dvig kvalitete grozdja in vina; inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP in zelene obdelave vinogradov.

Pričakovani rezultati: povečanje proizvodnje grozdja zaradi modernejše obdelave; dvig kvalitete vin; izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete vin; povečanje izvoza; zmanjševane emisije TGP

Povzetek: Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup novega bočnega in kladivnega mulčerja. Naložba je bila nujna, zaradi posodobitve zastarele kmetijske mehanizacije in prilagajanja trgu. Kvaliteta vin blagovne znamke Erzetič temelji tako na skrbni naravni obdelavi vinogradov, kakor na napredni tehnologiji predelave grozdja v vino. Ker se zahteve trga vse bolj povečujejo, se lahko temu ustrezno odzovemo z vse višjo kvaliteto vin. To lahko dosegamo tudi z dvigovanjem kvalitete surovine t.j. grozdja, za kar potrebujemo napredno kmetijsko mehanizacijo.
Naša kmetija ima obsežen strojni park. Del mehanizacije je že zastarel in iztrošen. Bočni mulčer in kladivni mulčer sta bila potrebna zamenjave, zato smo se odločili za nakup novih. Zlasti zaradi nakupa modernejših in močnejših mulčerjev bomo dosegli večjo produktivnost dela. Nova mulčerja bosta omogočala hitrejšo izvedbo strojnih del ter lažjo obdelavo na zahtevnejših terenih. Posredno bosta prispevala k manjši porabi goriva in posledično s tem k manjšim emisijam CO2 v okolje. Poleg tega bomo s pomočjo mulčane trave naravno gnojili terasne dele vinogradov in sadovnjakov.

Glavne aktivnosti: Kupili smo nov bočni in kladivni mulčer, ki sta modernejša in tehnološko naprednejša od naših obstoječih. Vklopljena sta že v proizvodni proces na kmetiji.Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
(www.program-podezelja.si).

Kontakt Erzetič

Naziv aktivnosti:
Tehnološka posodobitev vinske kleti iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2018 za kmetije

Cilji: Povečanje kapacitete vinske kleti; posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov; podaljšati staranja vina; dvig kvalitete vina; inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

Pričakovani rezultati: Povečanje tržne proizvodnje vin zaradi povečanja kapacitete barique sodov; posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin; izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin; povečanje izvoza; zmanjševane emisije TGP.

Povzetek: Naša kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup novih barique sodov. S tem bomo povečali kapaciteto kleti za staranje vin v hrastovih sodih in povečali kvaliteto naših vin. Naložba je bila nujna, zaradi potrebe po povečevanju zalog staranih vin v hrastovih sodih, posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu in povečanje izvoza.

Glavne aktivnosti: V vinski kleti smo namestili dodatne barique hrastove sode in s tem še povečali kapacitete za staranje vin v lesenih sodih.Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
(www.program-podezelja.si).

Kontakt ErzetičSpletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
(www.program-podezelja.si).

Kontakt Erzetič