Rastemo iz tradicije

Rastemo iz tradicije

Rastemo iz tradicije

Znanja ne moreš kupiti. Tudi ljubezni ne. Celo življenje se učimo, sprejemamo izkušnje staršev in jih prenašamo na otroke. Iz roda v rod gre naša pot, ki je že vse od leta 1725 povezana z naravo, vinogradništvom in vinarstvom, predvsem pa z ljubeznijo do Brd in do zemlje.

Družina Erzetič

Družina Erzetič

Družina Erzetič

Posestvo Erzetič v Višnjeviku je zasnoval Martin Erzetič; po njem se domačiji še danes reče pri Martinovih. Zadnja leta se pod vina podpisuje Andrej Erzetič, ki mu je vajeti vodenja kmetije prepustil oče Aleksij, njemu pa jih je nekaj desetletij pred tem zaupal oče Anton.

Zgodba Erzetič

Zgodba Erzetič

Zgodba Erzetič

Vsaka generacija ima svojo vizijo, nobena pa ne odstopa od spoštovanja družinskih vrednot, h katerim sodijo delavnost, skupno delo in stalne izboljšave v vinogradu in kleti. Povezanost vseh pride najlepše do izraza ob trgatvi ali vandimi, ko sad večmesečnega dela postane osnova za novo vinsko zgodbo.

Člani družine

Člani družine

Člani družine

Anton - nono
Marta - nona
Aleksij - predaja izkušnje
Vera - povezuje družino
Andrej - skrbi za delo v kleti
Teja - skrbi za promocijo
Neja - prinaša dobro voljo

Družinsko drevo

Družinsko drevo